Alportov sindrom (hereditarni nefritis)

Alportov sindrom (hereditarni nefritis) – uzrok, simptomi i liječenje

Simptomi

Alportov sindrom nasljedni je poremećaj koji se zato i naziva nasljedni ili hereditarni nefritis. Karakterizira loš rad bubrega i krv u mokraći, a može donijeti i druge simptome poput problema s očima.

Ime je dobio po južnoafričkom liječniku Cecilu A. Alportu koji ga je prvi puta opisao 1927. godine, a koji ga je prepoznao u tri generacije jedne engleske obitelji.

U nekim slučajevima se pojavljuju gluhoća i nenormalnosti oka. Alportov sindrom uzrokuje poremećaj gena na X kromosomu te kod žena rijetko stvara simptome, a kod muškaraca je moguće zatajenje bubrega u ranim godinama do 30 godine života.

Alportov sindrom može pogoditi i druge organe, ne samo bubrege, a liječi se simptomatski kada je riječ o kroničnom zatajenju bubrega.

Uzrok Alportova sindroma

Uzrok nastanka Alportova sindroma su mutacije u genima za kolagen tipa 4 (COL4A3, COL4A4, COL4A5), protein koji ima važnu ulogu u građi brojnih struktura poput bazalnih membrana bubrežnog, slušnog i očnog sustava.
Mutacije u tim genima dovode do pojave abnormalnog tipa kolagena tipa 4 čime je narušena fiziološka uloga organskih sustava.

Nasljeđivanje
Alportov sindrom je bolest s različitim načinom nasljeđivanja.

Oko 80% slučajeva uzrokovano je mutacijom COL4A5 gena i naslijeđeno X-vezanim tipom nasljeđivanja. Taj gen nalazi se na X kromosomu (jednom od dva kromosoma). S obzirom na to da muškarci nose jedan X kromosom (drugi je Y), mutacija COL4A5 gena u svakoj stanici dovoljna je da uzrokuje bolest. Žene imaju dva X kromosoma pa mutacija u jednom ne zahvaća sve stanice i bolest ne mora biti u potpunosti izražena. Značajka X-vezanog nasljeđivanja jest da očevi ne mogu prenijeti bolest na svoje sinove, dok majke mogu i na kćeri (koje postanu prenosioci) i na sinove (koji obole).

U 15% slučajeva Alportov sindrom posljedica je mutacija COL4A3 ili COL4A4 gena i nasljeđuje se autosomno recesivno. To znači da roditelji oboljele osobe moraju nositi kopiju mutiranog gena, odnosno oboje moraju biti prenosioci. Neki prenosioci ne moraju imati simptome bolesti dok drugi razviju blaže simptome.

Autosomno dominantni tip nasljeđivanja Alportova sindroma javlja se u tek 5% slučajeva. Oboljele osobe imaju mutacije COL4A3 ili COL4A4 u svakoj stanici. Dovoljno je da jedan roditelj ima mutaciju gena i nosi bolest te ima mogućnost prenijeti na 50% potomaka.

Osim što ga konkretno uzrokuje poremećeni gen na X kromosomu, postoje i drugi čimbenici koji utječu na izražavanje bolesti i simptoma kod osoba s tim genom. Kao sekundarni, a mogući uzroci navedeni su virusi mumpsa, herpesa zostera, hepatitisa B i hepatitis C te varičele. Alportov sindrom mogu uzrokovati i paraziti malarije te shistosomijaze te gljivice i rikecije.

Simptomi

Ako žena na jednom od svoja dva X kromosoma ima poremećeni gen, obično neće stvoriti simptome. Međutim, moguće je da im bubrezi neće biti jednako učinkoviti kao kod osobe koja nema poremećeni gen.

Alportov sindrom kod muškaraca obično izazova simptome jer oni nemaju drugi X kromosom koji bi neutralizirao problem i poremećaj. Simptomi koji se razvijaju kod muškaraca su slični akutnom nefritisu.

Ovo su mogući simptomi Alportovog sindroma:

  • zatajenje jednog ili oba bubrega do 30. godine života
  • povišeni krvni tlak kao posljedica oštećenja bubrega
  • krv u mokraći
  • različita količina proteina, leukocita i cilindara u mokraći
  • problemi sa sluhom, posebno kod visokih frekvencija
  • zamućenje leće oka
  • bolesti oka koje uzrokuju sljepoću
  • polienuropatija

Alportov sindrom – dijagnoza i liječenje

Nasljedni nefritis dijagnosticira se anamnezom i nalazom mikrohematurije. Potreban je i pregled mokraće koji može ukazati na male količine bjelančevina. Imonufluroscentna mikroskopija ne otkrivaju specifične promjene te se kao dijagnostičke metode nude imunohistokemija te genetska analiza.

Liječenje se vrši tek pri nastupu uremije ili povišenja koncentracije ureje u krvi. Radi se o stanju u kojem se u krvi nakupljaju toksični produkti. Ako kod pacijenta dolazi do zatajenja bubrega, nužna je dijaliza ili presađivanje. Transplantacija bubrega se pokazuje uspješnom. S obzirom na to da se radi o genetski prenosivom sindromu, kod osoba koje žele imati djecu se preporučuje genetsko savjetovanje.

Alportov sindrom – prognoza

Žene imaju normalan prosječan životni vijek s blagim simptoma poput hematurije. U rijetkim slučajevima javljaju se teže komplikacije koje narušavaju kvalitetu života.

Muškarci do svoje 50. godine mogu očekivati gluhoću, probleme vida i zatajenje bubrega čime se javlja potreba za dijalizom ili transplantacijom bubrega.

1 razmišljanje na “Alportov sindrom (hereditarni nefritis) – uzrok, simptomi i liječenje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *