Kosher prehrana

Kosher prehrana

Savjeti o prehrani

Svaka košer namirnica mora imati certifikat, tj. mora biti pripremljena pod stalnim nadzorom rabina.

Hebrejska riječ “košer” doslovno znači “pripremljeno’’. Hrana koju dopušta Tora (hebrejska knjiga svetih tekstova) a koja je pripremljena u skladu s hebrejeskim zakonom je košer. Košer je znak kvalitete i to ne samo za Hebreje, nego za sve.

Košer namirnice nisu isto što i vegetarijanske; one su dobivene i pripremljene prema posebnim hebrejskim propisima i običajima. Pojam “pareve” označava namirnice dobivene i pripremljene slično kao za vegane. Sva hrana koja se konzumira podvrgnuta je posebnim (strogim) propisima (Kashrut), tj. sve je definirano i kontrolirano.

Svaka namirnica koja nosi oznaku “košer” mora imati certifikat, tj. tvornica u kojoj je namirnica pripremljena mora biti pod stalnim nadzorom rabina. Inzistira se na tomu da su namirnice maksimalno čiste te dobivene prirodnim putem. Tu postoji sličnost s vegetarijanskim principima, ali i nešto više od toga.

Podjela kašer hrane ide na parev (parve, jidiš) neutralne namirnice koje nisu ni mesne ni mliječne. Sve parev namirnice, a to su svo voće i povrće, smiju se miješati s mliječnom i mesnom hranom.

Kod košer proizvoda provodi se puno stroža kontrola. A gdje ima više kontrole, tamo će biti i bolja kvaliteta. Košer certifikat može izdati rabin koji je stručnjak za hebrejska pravila ishrane. On obilazi proizvodni pogon, kako bi provjerio uvjete proizvodnje te dao savjet kako se proizvodnja može prilagoditi košer pravilima. Rabin provjerava popis svih proizvoda, sirovina i dobavljače, a sve podatke koje dobije na uvid – čuva kao strogo povjerljive. Košer certifikat može biti izdan samo od rabina i Košer organizacija koje uživaju povjerenje Glavnog rabinata Izraela. Glavni rabinat Izraela odobrava košer certifikate izdane u inozemstvu.

Određene kombinacije hrane strogo su zabranjene

Neke od glavnih košer prehrambenih smjernica zabranjuju određena kombinacije hrane – posebno ona mesa i mliječnih proizvoda.

Postoje tri glavne kategorije košer hrane:

 • Meso (flešig): Sisavci ili kokoši, kao i proizvodi dobiveni od njih, uključujući kosti ili juhu.
 • Mliječni proizvodi: mlijeko, sir, maslac i jogurt.
 • Pareve: Sva hrana koja nije meso ili mliječni proizvodi, uključujući ribu, jaja i biljnu hranu.

Prema košerskoj tradiciji, bilo koja hrana kategorizirana kao meso nikada se ne može servirati ili jesti uz isti obrok kao mliječni proizvod.

Nadalje, sav pribor i oprema koja se koristi za obradu i čišćenje mesa i mliječnih proizvoda moraju biti odvojena – čak i do sudopera u kojima se peru.

Nakon jela mesa, morate pričekati određeno vrijeme prije nego što konzumirate bilo koji mliječni proizvod. Naročito trajanje varira od različitih hebrejskih običaja, ali obično je između jednog i šest sati.

Pareve namirnice se smatraju neutralnim i mogu se jesti uz meso ili mliječne proizvode. Međutim, ako su se pripremljeni ili prerađeni parevi prehrambeni proizvodi koristili s bilo kojom opremom koja se koristi za preradu mesa ili mliječnih proizvoda, to može biti reklasificirano kao meso, mlijeko ili ne-košer.

Dopušteni su samo određeni životinjski proizvodi

Veliki dio košer pravila odnosi se na hranu životinjskog podrijetla i način na koji se kolju i pripremaju.

Mliječni proizvodi se tretiraju kao zasebna cjelina i nikada ih ne treba konzumirati ili pripremati zajedno s mesom ili mesnim proizvodima.

Riba i jaja smatraju se parevima i imaju svoja pravila.

Meso (Fleishig)

Izraz “meso” u košer kontekstu općenito se odnosi na jestivo meso određenih vrsta sisavaca i kokoši, kao i na sve proizvode dobivene od njih, poput juha ili kostiju.

Hebrejski zakon kaže da meso može biti košer ali mora zadovoljiti sljedeće kriterije:

 • Mora poticati od životinja koje preživaju hranu, s kopitima ili papcima – poput krava, ovaca, koza, janjadi, volova, jelena,…
 • Jedini dopušteni komadi mesa potječu iz prednjeg dijela košer životinje.
 • Mogu se jesti određene domaće ptice, poput piletine, gusaka, prepelica, golubica i purana.
 • Životinju mora zaklati osoba obučena i certificirana za mesarske životinje prema hebrejskim zakonima.
 • Meso mora biti potopljeno kako bi se uklonili tragovi krvi prije kuhanja.
 • Sva sredstva koja se koriste za klanje ili pripremu mesa moraju biti određena samo za meso i mesne proizvode.

Sljedeće vrste mesa i mesnih proizvoda ne smatraju se košerima:

 • Meso svinja, zečeva, vjeverica, deva, klokana ili konja
 • Ptice grabežljivice poput orlova, sova, galebova i sokolova
 • Komadi mesa koji potječu sa stražnje strane životinje, kao što su bokovi, krila, …

Mliječni proizvodi (Milchig)

Mliječni proizvodi – mlijeko, sir, maslac i jogurt – dozvoljeni su, ali se moraju pridržavati posebnih pravila da bi se smatrali košerima:

 • Moraju potjecati od košer životinje.
 • Nikada se ne smiju miješati s bilo kojim derivatima na bazi mesa (kao što je npr. želatina) ili sirilom, što je čest slučaj sa tvrdim sirevima i drugim prerađenim proizvodima od sira.
 • Oni se također moraju pripremiti pomoću košer opreme koja se prethodno nije koristila za obradu proizvoda koji se temelje na mesu.

Riba i jaja (Pareve)

Iako imaju svoja zasebna pravila, ribe i jaja su klasificirana kao pareva ili neutralna, što znači da ne sadrže mlijeko ili meso.

Ribom se smatra košer samo ako potječe od životinje koja ima peraje i ljuske, poput tune, lososa, skuše…

Zabranjene su životinje kao na primjer: kozice, rakovi, ostrige, jastozi i druge vrste školjkaša.

Za razliku od košer mesa, za pripremu ribe nije potrebno zasebno posuđe i može se jesti uz meso ili mliječne proizvode.

Jaja koja potječu od košer kokoši ili ribe dopuštena su sve dok u njima nema tragova krvi. Ova odredba znači da se svako jaje mora pregledati pojedinačno.

Kao i riba, jaja se mogu jesti uz meso ili mliječne proizvode.

Smjernice za hranu na biljnoj osnovi

Kao riba i jaja, biljna hrana se smatra parevom ili neutralnom, što znači da ne sadrže meso ili mliječne proizvode te ih se može jesti s bilo kojom od tih skupina hrane.

Iako su nešto manje restriktivne od mesa i mliječnih proizvoda, ove namirnice imaju i svoj skup košerskih smjernica – posebno u pogledu načina prerade.

Žitarice i kruh

U svom najčišćem obliku, žitarice i hrana na bazi žitarica smatraju se košerima. Međutim, neke metode obrade mogu ih u konačnici smatrati ne košerima.

Prerađena zrna poput kruha možda neće biti košer zbog opreme na kojoj se prerađuju ili korištenih sastojaka.

Uobičajeno je da neki kruh sadrži ulja ili slično… Ako se koristi od životinja, kruh se ne smatra košerom.

Nadalje, ako su posude za pečenje ili druga oprema podmazana mastima na životinjskoj osnovi ili se na drugi način upotrebljavaju za kuhanje jela koje sadrže meso ili mliječne proizvode, krajnji proizvod više nije košer.

Kako se ove vrste obrade obično ne stavljaju kao standardne hranjive tvari, kruh i proizvodi od žitarica moraju biti ocjenjeni kao košer kako bi se osiguralo da hrana udovoljava svim relevantnim smjernicama.

Voće i povrće

Slično žitaricama, voće i povrće su košer u svom neobrađenom obliku.

Međutim, budući da insekti nisu košer, svježe voće i povrće moraju se pregledati sadrže li insekte ili ličinke prije prodaje ili konzumiranja.

Nadalje, proizvodi od voća i povrća koji se proizvode korištenjem opreme koji nije košer, poput svega što prerađuje mlijeko i meso, nisu košer.

Sjemenke i ulja

Obrada ovih namirnica često je komplicirana zbog kontaminacije opreme koja se koristi za preradu mesa i mliječnih proizvoda.

Mnoga biljna i sjemenska ulja prolaze nekoliko složenih koraka prije nego što se smatraju jestivim. Svaki od ovih koraka mora se pažljivo nadgledati kako bi se osiguralo pridržavanje košer smjernica.

Dakle, da biste bili potpuno sigurni da su ulja koja koristite košer, najbolje je provjeriti naljepnicu za certificiranje.

Vino

Kao i hrana, vino se mora proizvoditi pomoću košer opreme i sastojaka koji se smatraju košerima. To uključuje sve alate koji se koriste za skupljanje i pripremanje grožđa za fermentaciju.

Međutim, budući da je vino važno za mnoge hebrejske vjerske prilike, nameću se stroža pravila.

U stvari, cjelokupni proces proizvodnje košer vina mora biti proveden i nadziran od strane rabina. U protivnom se vino ne može smatrati košerom.

Aditivi i emulgatori

Poseban su problem aditivi neizostavni u proizvodnji namirnica jer se provjerava podrijetlo njihova dobivanja. Primjerice, natrijski kazeinat, koji se dobiva od mlijeka a služi kao snažan emulgator, tretira se kao mlijeko i nigdje ne smije biti u dodiru s mesom i mesnim proizvodima.

Budući da se u industrijskim uvjetima biljne masnoće često obrađuju u posudama u kojima je prethodno obrađivana masnoća animalnog podrijetla, proizvod ne može dobiti košer status. Sva oprema koja se upotrebljava za preradu mora biti pregledana i ne smije se rabiti u druge svrhe.

Emulgatori, dakle vrlo važni aditivi, mogu biti biljnog, ali i životinjskog podrijetla. Upravo se zbog toga prije upotrebe moraju pomno kontrolirati. Kontrolu obavlja uvijek samo nadležan rabin i njegova je odluka konačna, pa je svaka primjedba – neumjesna.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.