Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)

Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) – uzrok, simptomi i liječenje

Simptomi Roditelji i djeca

Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) je duševni poremećaj koji se može javiti nakon izlaganja zastrašujućem, opasnom, ugrožavajućem stresnom događaju. Osobe koje imaju ovakva iskustva mogu trpiti tegobe poput stalne zaokupljenosti traumatičnim događajem i ponovnim proživljavanjem na javi ili tijekom spavanja, napetosti i pobuđenosti, osjećaja nesigurnosti, povlačenja i izbjegavanja podsjetnika na traumatični događaj. Tegobe uzrokuju značajnu subjektivnu trpnju i zakazivanje u funkcioniranju u različitim životnim područjima.

Što je to traumatičan događaj?

Traumatičan događaj je izloženost stvarnoj ili prijetećoj smrti, ozbiljnom ozljeđivanju ili nasilju bilo izravnim doživljavanjem, osobnim svjedočenjem događaju/ima koji su se dogodili drugima ili saznanjem da su se događaji dogodili članu obitelji ili bliskom prijatelju (nasilni čin ili nesretni slučaj). Primjeri takvih događaja su borbe u ratnoj zoni, oružani napadi, pljačke, silovanje, prirodne katastrofe.

Simptomi PTSP-a

Osobe s PTSP-om obično imaju simptome iz svake od sljedećih 4 kategorija:

 • Simptomi intruzije (događaj koji više puta i nekontrolirano napada njihove misli)
 • Izbjegavanje svega što ih podsjeća na događaj
 • Negativni učinci na razmišljanje i raspoloženje
 • Promjene u budnosti i reakcijama

Simptomi intruzije

Traumatski događaj može se opetovano pojavljivati u obliku nenamjernih, neželjenih sjećanja ili ponavljajućih noćnih mora. Neki ljudi imaju flashbackove u kojima ponovno proživljavaju događaje kao da se zapravo događaju umjesto da ih se jednostavno pamti.

Ljudi također mogu doživjeti intenzivne reakcije na podsjećanje na događaj. Primjerice, simptomi branitelja mogu biti izazvani vatrometom, dok se žrtve pljačke mogu uznemiriti vidjevši pištolj u filmu.

Simptomi izbjegavanja

Ljudi uporno izbjegavaju stvari, aktivnosti, situacije ili ljude koji podsjećaju na traumu. Na primjer, mogu izbjegavati ulazak u park ili uredsku zgradu u kojoj su bili napadnuti ili izbjegavati razgovor s ljudima iste rase kao njihov napadač. Mogu čak pokušati izbjeći misli, osjećaje ili razgovore o traumatskom događaju.

Negativni učinci na razmišljanje i raspoloženje

Ljudi se možda ne mogu sjetiti značajnih dijelova traumatskog događaja (zvani disocijativna amnezija).

Ljudi se mogu osjećati emocionalno ukočeno ili odvojeno od drugih ljudi. Depresija je uobičajena pojava i ljudi pokazuju manji interes za aktivnosti u kojima su ranije uživale.

Kako ljudi razmišljaju o događaju, slika može postati iskrivljena, što ih može dovesti u stanje da krive sebe ili druge za ono što se dogodilo. Česti su i osjećaji krivnje. Na primjer, mogu se osjećati krivima što su preživjeli kada drugi nisu. Mogu osjećati samo negativne emocije, kao što su strah, užas, ljutnja ili sram i možda nisu u stanju osjećati se sretno, zadovoljno ili voljeti.

Promjene u budnosti i reakcijama

Ljudi mogu imati poteškoća sa spavanjem ili koncentracijom.

Mogu postati pretjerano oprezni za znakove opasnosti. Mogu se lako preplašiti.

Ljudi mogu postati manje sposobni kontrolirati svoje reakcije, što rezultira nepromišljenim ponašanjem ili ispadima bijesa.

Ostali simptomi

Neki ljudi razvijaju ritualne aktivnosti kako bi se smanjila njihova tjeskoba. Na primjer, ljudi koji su bili seksualno zlostavljani mogu se neprestano kupati kako bi pokušali ukloniti osjećaj nečistoće.

Mnogi ljudi s PTSP-om pokušavaju ublažiti simptome alkoholom ili nezakonitim drogama i razvijaju poremećaj zlouporabe psihoaktivnih tvari.

Kako djeca i tinejdžeri reagiraju na traumu?

Djeca i tinejdžeri mogu imati ekstremne reakcije na traumu, ali neki od njihovih simptoma možda neće biti isti kao kod odraslih. U djece mlađe od 6 godina ovi simptomi mogu uključivati:

 • Mokrenje u krevet nakon što su naučili koristiti zahod
 • Zaboravljaju kako razgovarati ili ne mogu razgovarati
 • Glumljenje zastrašujućeg događaja tijekom igre
 • Neobično privrženi roditelju ili drugoj odrasloj osobi

Starija djeca i tinejdžeri obično pokazuju simptome sličnije onima koji se vide kod odraslih. Također mogu razviti ometajuće, nepoštivajuće ili destruktivno ponašanje. Starija djeca i tinejdžeri mogu se osjećati krivima jer nisu spriječili ozljede ili smrt. Mogu imati i misli o osveti.

Kako se dijagnosticira PTSP?

PTSP se ne dijagnosticira dok ne prođe najmanje 1 mjesec od traumatskog događaja. Ako su prisutni simptomi PTSP-a, liječnik će započeti procjenu obavljanjem kompletne anamneze i fizičkim pregledom. Iako ne postoje laboratorijski testovi za specifično dijagnosticiranje PTSP-a, liječnik može koristiti različite testove kako bi isključio fizičku bolest kao uzrok simptoma.

Ako se ne pronađe fizička bolest, možete biti upućeni psihijatru, psihologu ili drugom stručnjaku za mentalno zdravlje koji je posebno obučen za dijagnosticiranje i liječenje mentalnih bolesti. Psihijatri i psiholozi koriste posebno osmišljene alate za intervju i procjenu kako bi procijenili da li osoba ima PTSP ili druga psihijatrijska stanja. Liječnik svoju dijagnozu PTSP-a temelji na prijavljenim simptomima, uključujući sve probleme s funkcioniranjem uzrokovane simptomima. Liječnik zatim utvrđuje ukazuju li simptomi i stupanj disfunkcije na PTSP.

Liječenje PTSP

 • Psihoterapija
 • Terapija lijekovima
 • Liječenje drugih poremećaja, kao što su poremećaj uporabe psihoaktivnih tvari ili velika depresija

Psihoterapija

Psihoterapija je ključna za liječenje PTSP-a.

Obrazovanje o PTSP-u može biti važan rani korak u terapiji. Simptomi PTSP-a mogu se doimati pretežno zbunjujući i često je vrlo korisno za ljude i voljene da shvate kako PTSP može uključivati naizgled nepovezane simptome.

Tehnike upravljanja stresom, kao što su disanje i opuštanje su važne. Vježbe koje smanjuju i kontroliraju anksioznost (na primjer, joga, meditacija) mogu ublažiti simptome i pripremiti ljude za liječenje koje uključuje izlaganje stresu uspomenama na traumu.

Najjači trenutni dokazi idu u prilog strukturiranoj, fokusiranoj psihoterapiji, obično vrsti kognitivno-bihevioralne terapije (KBT) koja se naziva terapija izlaganjem koja pomaže u smanjenju straha preostalog od traumatičnog događaja.

U terapija izlaganja, terapeut ima ljude koji zamišljaju da su u situacijama povezanima s prethodnom traumom. Na primjer, od njih se može tražiti da zamisle posjetiti park u kojem su napadnuti. Terapeut može pomoći ljudima da ponovno zamisle sam traumatski događaj. Zbog često intenzivne anksioznosti povezane s traumatskim sjećanjima, važno je da se ljudi osjećaju podržanima i da se izloženost nastavi pravim tempom. Ljudi koji su traumatizirani mogu biti posebno osjetljivi na ponovno traumatiziranje, pa se liječenje može zaustaviti ako je pojedincu tempo prebrz. Često se liječenje može prebaciti s izlaganja na suportivni (podupirući), otvoreni tretman, kako bi se ljudima olakšalo liječenje izloženosti.

Šira i više eksploratorna psihoterapija također može olakšati povratak u sretniji život, kao što je fokusiranje na odnose koje je možda slomio PTSP. Druge vrste suportivne (potporne) i psihodinamske psihoterapije također mogu biti korisne sve dok ne pomaknu fokus liječenja s terapije izlaganjem.

Desenzitizacija i ponovna obrada pokreta očiju (EMDR) je liječenje u kojem se od ljudi traži da slijede terapeutov pokretni prst dok zamišljaju da su izloženi traumi. Neki stručnjaci smatraju da sami pokreti očiju pomažu kod desenzitizacije, ali EMDR vjerojatno djeluje uglavnom zbog izloženosti, a ne pokreta očiju.

Terapija lijekovima

Antidepresivi se smatraju lijekom prvog izbora za PTSP, čak i kod osoba koje također nemaju veliku depresiju. Najčešće se preporučuju selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SIPPS, eng. SSRI) i drugi antidepresivi kao što su mirtazapin i venlafaksin.

Za liječenje nesanice i noćnih mora liječnici ponekad daju lijekove kao što su olanzapin i kvetiapin (također se koriste i kao antipsihotici) ili prazosin (također se koristi za liječenje visokog krvnog tlaka). Međutim, ti lijekovi sami po sebi ne liječe PTSP.

Komplikacije PTSP-a

Posttraumatski stresni poremećaj može poremetiti cijeli vaš život – vaš posao, vaše odnose, vaše zdravlje i vaše uživanje u svakodnevnim aktivnostima.

PTSP također može povećati rizik od drugih problema mentalnog zdravlja, kao što su:

 • Depresija i anksioznost
 • Problemi s korištenjem droga ili alkohola
 • Poremećaji u prehrani
 • Suicidalne misli i radnje

Povezana stanja

Akutni stresni poremećaj

Akutni stresni poremećaj javlja se kao reakcija na traumatski događaj, baš kao i PTSP, a simptomi su slični. Međutim, simptomi se javljaju između tri dana i mjesec dana nakon događaja. Osobe s akutnim stresnim poremećajem mogu ponovno proživjeti traumu, imati flashbackove ili noćne more i mogu se osjećati otupjelima ili odvojenima od sebe. Ovi simptomi uzrokuju velike nevolje i probleme u njihovom svakodnevnom životu. Otprilike polovica ljudi s akutnim stresnim poremećajem oboli od PTSP-a. Akutni stresni poremećaj dijagnosticiran je kod 19%-50% osoba koje su doživjele međuljudsko nasilje (npr. silovanje, napad, nasilje od strane intimnog partnera).

Psihoterapija, uključujući kognitivnu bihevioralnu terapiju, može pomoći u kontroli simptoma i spriječiti njihovo pogoršanje i razvoj u PTSP. Lijekovi, kao što su SSRI antidepresivi, mogu pomoći u ublažavanju simptoma.

Poremećaj prilagodbe

Poremećaj prilagodbe javlja se kao odgovor na stresan životni događaj (ili događaje). Emocionalni ili bihevioralni simptomi koje osoba doživljava kao odgovor na stresor općenito su teži ili intenzivniji od onoga što bi se razumno očekivalo za vrstu događaja koji se dogodio.

Simptomi mogu uključivati osjećaj napetosti, tuge ili beznađa; povlačenje od drugih ljudi; ponašati se prkosno ili pokazivati impulzivno ponašanje; ili fizičke manifestacije poput drhtanja, lupanja srca i glavobolje. Simptomi uzrokuju značajne probleme u funkcioniranju u ključnim područjima nečijeg života, na primjer, na poslu, u školi ili u društvenim interakcijama. Simptomi poremećaja prilagodbe počinju unutar tri mjeseca od stresnog događaja i ne traju dulje od šest mjeseci nakon prestanka stresora ili njegovih posljedica.

Stresor može biti jedan događaj (kao što je prekid veze) ili može biti više od jednog događaja s kumulativnim učinkom. Uzroci stresa mogu se ponavljati ili biti kontinuirani (kao što je teška bolest u tijeku sa sve većom nesposobnošću). Stresori mogu utjecati na pojedinca, cijelu obitelj ili veću grupu ili zajednicu (na primjer, u slučaju prirodne katastrofe).

Procjenjuje se da 5% do 20% pojedinaca na izvanbolničkom liječenju mentalnog zdravlja ima glavnu dijagnozu poremećaja prilagodbe. Nedavno istraživanje pokazalo je da više od 15% odraslih osoba s rakom ima poremećaj prilagodbe. Obično se liječi psihoterapijom.

Disinhibirani poremećaj društvenog angažmana

Disinhibirani poremećaj društvenog angažmana javlja se kod djece koja su iskusila ozbiljno socijalno zanemarivanje ili uskraćenost prije druge godine. Slično reaktivnom poremećaju privrženosti, može se pojaviti kada djeci nedostaju osnovne emocionalne potrebe za utjehom, stimulacijom i privrženošću ili kada ih ponovljene promjene skrbnika (kao što su česte promjene udomitelja) sprječavaju u stvaranju stabilne privrženosti.

Disinhibirani poremećaj društvenog angažmana uključuje pretjerano poznato ili kulturno neprikladno ponašanje djeteta s nepoznatim odraslim osobama. Na primjer, dijete može biti spremno otići s nepoznatom odraslom osobom uz minimalno ili bez oklijevanja. Kašnjenja u razvoju, uključujući kognitivna i jezična kašnjenja, često se javljaju zajedno s ovim poremećajem. Dokazano je da kvalitetna njega posreduje u tijeku ove bolesti. Ipak, čak i uz poboljšanje skrbi, neka djeca mogu imati simptome koji traju tijekom adolescencije.

Prevalencija dezinhibiranog poremećaja društvenog angažmana nije poznata, ali se smatra da je rijedak. Većina teško zanemarene djece ne razvije poremećaj. Najvažniji modalitet liječenja je rad s njegovateljima kako bi se osiguralo da dijete ima emocionalno dostupnu figuru privrženosti.

Reaktivni poremećaj privrženosti

Reaktivni poremećaj privrženosti javlja se kod djece koja su tijekom prvih godina života doživjela ozbiljno socijalno zanemarivanje ili deprivaciju. Može se dogoditi kada djeci nedostaju osnovne emocionalne potrebe za utjehom, stimulacijom i privrženošću ili kada ih ponovljene promjene skrbnika (kao što su česte promjene udomitelja) sprječavaju u stvaranju stabilne privrženosti.

Djeca s reaktivnim poremećajem privrženosti emocionalno su povučena od svojih odraslih skrbnika. Rijetko se obraćaju skrbnicima za utjehu, podršku i zaštitu ili ne reagiraju na utjehu kada su uznemireni. Tijekom rutinskih interakcija s njegovateljima, pokazuju malo pozitivnih emocija i mogu pokazivati neobjašnjiv strah ili tugu. Problemi se javljaju prije pete godine života. Zastoj u razvoju, osobito kognitivni i jezični, često se javljaju zajedno s poremećajem.

Reaktivni poremećaj privrženosti je neuobičajen, čak i kod teško zanemarene djece. Tretman uključuje rad terapeuta s djetetom i njegovom obitelji kako bi se ojačao odnos između djeteta i njegovih primarnih skrbnika.

Reference:
https://www.nimh.nih.gov/health/topics/post-traumatic-stress-disorder-ptsd
https://www.hemed.hr/Default.aspx?sid=16375
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/post-traumatic-stress-disorder/symptoms-causes/syc-20355967
https://www.psychiatry.org/patients-families/ptsd/what-is-ptsd
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/9545-post-traumatic-stress-disorder-ptsd#diagnosis-and-tests
https://www.plivazdravlje.hr/aktualno/clanak/34261/PTSP-Posttraumatski-stresni-poremecaj.html
https://www.medicalnewstoday.com/articles/156285
https://medlineplus.gov/posttraumaticstressdisorder.html
https://www.webmd.com/mental-health/post-traumatic-stress-disorder

Slika preuzeta sa https://www.pexels.com/photo/photo-of-man-in-military-uniform-7468260/

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *