Autizam

Autizam – uzrok, simptomi i liječenje

Poremećaj autističnog spektra (ASD) širok je pojam koji se koristi za opisivanje skupine neurorazvojnih poremećaja.Ove poremećaje karakteriziraju problemi s komunikacijom i socijalnom interakcijom. Osobe s ASD-om često pokazuju ograničene, ponavljajuće i stereotipne interese ili obrasce ponašanja.ASD se pojavljuje kod pojedinaca širom svijeta, bez obzira na rasu, kulturu ili ekonomsko porijeklo. Prema Centru za kontrolu i […]

Nastavi čitati