Otežano gutanje (Disfagija)

Otežano gutanje (Disfagija) – uzrok, simptomi i liječenje

Disfagija označava poremećaj pri kojem je potrebno više vremena i truda da hrana i tekućina iz usta dospiju u želudac, odnosno poremećaj koji je definiran kao nemogućnost ili otežano gutanje hrane. Ime “disfagija” dolazi od grč. dys (teškoća, poremećaj) i phagia (jesti). Disfagiju treba razlikovati od odinofagije (bolnog gutanja). No, disfagija i odinofagija mogu se […]

Nastavi čitati