Sindrom hemoragičnog šoka i encefalopatije

Sindrom hemoragičnog šoka i encefalopatije

Sindrom hemoragičnog šoka i encefalopatije je izrazito rijetka bolest obilježena naglim nastupom teškog šoka, koagulopatije, encefalopatije te disfunkcijom jetre i bubrega u prethodno zdrave djece, što dovodi do smrti ili vrlo lošeg neurološkog ishoda. Sindrom hemoragičnog šoka i encefalopatije (engl. hemorrhagic shock and encephalopathy syndrome = HSES) se pojavljuje pretežito u djece u dobi od […]

Nastavi čitati