Vitamin B12

Vitamin B12 (kobalamin)

Vitamin B12 je naziv za skupinu spojeva topljivih u vodi koji su važni za metabolizam aminokiselina, proteina i masti te zdrav živčani sustav. Skupini pripadaju metilkobalamin, adenozilkobalamin, hidroksokobalamin i cijanokobalamin. Izvor vitamina B12 je hrana životinjskog podrijetla, odnosno, meso, jetra, riba, škampi, školjkaši i jaja. Nedostatak vitamina B12 može uzrokovati megaloblastičnu (makrocitnu) anemiju, isto kao […]

Nastavi čitati