Litij

Litij kao lijek

Litij je po svom kemijskom sastavu metal. U medicini se koristi u obliku svojih soli: litij-karbonat, litij-citrat, litij-aspartat.. kao lijek kod pacijenata s poremećajem ponašanja ( manične depresije, shizofrenija), u liječenju ovisnika. Kod takvih pacijenata je zbog povećane razine serotonina prisutna nagla promjena raspoloženja, a litij je taj koji regulira razinu serotonina odnosno održava ga […]

Nastavi čitati