Neuralgija

Neuralgija – uzrok, simptomi i liječenje

Neuralgija je naziv za vrlo jaku bol u području nekog živca. Osobito je teška neuralgija lica koja zahvaća sva tri ili pojedine krakove živca trigeminusa te postherpetička neuralgija. Jedan od češćih uzroka je pritisak, obično na korijen živca, tvrde koštane izrasline na kralješcima, zatim različiti tumori, ožiljci ili deformiteti. Neuralgične boli nastaju i na reumatskoj […]

Nastavi čitati