Polineuropatija

Polineuropatija – uzrok, simptomi i liječenje

Polineuropatija je difuzni poremećaj što zahvaća periferne živce i koji nije ograničen na distribuciju pojedinog živca ili pojedinog ekstremiteta. Neke polineuropatije (npr. toksičnost olova, uzimanje dapsona, ugriz krpelja, porfirija ili Guillain–Barréov sindrom) zahvaćaju primarno motorna vlakna; ostale (npr. ganglionitis dorzalnog korijena, lepra, AIDS, diabetes mellitus ili kronična intoksikacija piridoksinom) zahvaćaju primarno osjetna vlakna. Neki poremećaji […]

Nastavi čitati