Poremećaj elektrolita

Poremećaj elektrolita – uzrok, simptomi i liječenje

Elektroliti su tvari, odnosno soli koje se otapanjem u tekućini pretvaraju u ione – pozitivne (katione) i negativne (anione). Oni kontroliraju važne fiziološke funkcije. Primjeri elektrolita uključuju: kalcij klorid magnezij fosfat kalij natrij Te tvari su prisutne u vašoj krvi, tjelesnim tekućinama i urinu. Uzimaju se s hranom, pićima i dodacima prehrani.Poremećaj elektrolita nastaje kada […]

Nastavi čitati