Poremećaji cirkulacije i prehrana

Poremećaji cirkulacije i prehrana

Postoje tri glavna čimbenika koji pogoršavaju kolanje odnosno cirkulaciju krvi u organizmu. To su dim cigareta, povišeni krvni pritisak ili hipertenzija i povećane vrijednosti koncentracije masnoća u serumu. Pretilost doprinosi ustoličenju posljednja dva čimbenika u organizmu, dok se hipertrigliceridemija (povećana koncentracija triglicerida u serumu) danas smatra primarnim čimbenikom rizika nastanka smetnji u cirkulaciji krvi. Potrebno […]

Nastavi čitati