Proteinurija (protein u urinu)

Proteinurija (protein u urinu) – uzrok, simptomi i liječenje

Riječ je o urinarnom izlučivanju proteina, obično albumina. Visoka koncentracija proteina uzrokuje pjenušavost ili sapuničavost mokraće. U mnogim bolestima bubrega proteinuriju prate i druge abnormalnosti mokraće (npr. hematurija). Izolirana proteinurija predstavlja nalaz proteina u mokraći bez drugih simptoma ili abnormalnosti. Patofiziologija Iako je glomerularna bazalna membrana vrlo učinkovita barijera protiv većih molekula (npr. većina proteina […]

Nastavi čitati