Sydenhamova koreja

Sydenhamova koreja – uzrok, simptomi i liječenje

Sydenhamova koreja je rijedak neurološki poremećaj koji se očituje se brzim nehotičnim, nesvrsihodnim pokretima, mišićnom slabošću i emocionalnom labilnošću. Najčešće se pojavljuje kao posljedica streptokoknih infekcija ili kao komplikacija akutne reumatske vrućice (u oko 25% slučajeva), a smatra se autoimunim poremećajem. Češća je u djevojčica. U nehotičnim pokretima sudjeluju svi mišići, ali najviše mišići ruku […]

Nastavi čitati