Vitamin D

Vitamin D

Vitamin D ili kalciferol pripada u grupu vitamina topljivih u mastima. Zahvaljujući UV svjetlosti (sunce) može se sintetizirati u koži pomoću endogenog kolesterola (7-dehidrokolesterola). Početna hidroksilacija je na 25-hidroksi vitamin D, metabolizmom u jetri, nakon čega se aktivira hormon kalcitriol ili 1,25 (OH)2 vitamin D. U ljudi i sisavaca se u organizmu stvara D3 vitamin, […]

Nastavi čitati