Vitamin K

Vitamin K

Vitamin K predstavlja skupinu strukturno sličnih organskih spojeva esencijalnih za organizam čovjeka. Ovi vitamini topljivi su u mastima i, zahvaljujući tome, skladište se u masnom tkivu i jetri. Vitamini K1 (fitomenadion) i K2 (menakinon) prirodnog su porijekla, dok se vitamin K3 (menadion) dobiva sintetski. Njihovo najpoznatije svojstvo upravo je svojstvo koagulacije pa je poznat i […]

Nastavi čitati