Živa i njen utjecaj na zdravlje

Živa i njen utjecaj na zdravlje

Učinci raznih otrova u sva­kodnevnom životu olako se zanemaruju. Hoću reći, za­gađenja svih vrsta postala su skoro normalna i na njih više niti ne reagiramo. Pri­hvaća­mo to kao nus-produkt civilizacije. Na dio za­ga­đenja i ne može se baš efikasno utjecati, ali na do­bar dio itekako može. O toksičnosti žive ne treba puno raspravljati. A upravo […]

Nastavi čitati