Živa i njen utjecaj na zdravlje

Živa i njen utjecaj na zdravlje

Simptomi

Učinci raznih otrova u sva­kodnevnom životu olako se zanemaruju. Hoću reći, za­gađenja svih vrsta postala su skoro normalna i na njih više niti ne reagiramo. Pri­hvaća­mo to kao nus-produkt civilizacije. Na dio za­ga­đenja i ne može se baš efikasno utjecati, ali na do­bar dio itekako može. O toksičnosti žive ne treba puno raspravljati. A upravo tu možete pomoći najviše.

Živa dolazi u 3 oblika: me­til-živa (iz riba, pogotovo tune), fenil-živa (iz amal­gam­skih plombi) i alkil-živa (iz fungicida). Utjecaj na zdravlje nije niti približno jednak. Prema zadnjim analizama, fenil-živa je 20 puta opasnija od metil-žive, po­go­tovo zato jer ostaje u tijelu daleko duže. Prema jednoj studiji, kod osoba koje jedu 7 ribljih obroka mjesečno, ne nalazi se tragova metil-žive u uzorcima krvi i kose. Ali zato se nalaze visoke kon­cen­tracije fenil-žive, ovisno o količini amalgamskih plom­bi. Nekakva srednja doza absorbirane žive iz amalgamskih plombi je od 12 do 17 mcg/dan, iako pri punim ustima takvih plombi dnevna doza može narasti i do 100 mcg. Tolerantna količi­na, s kojom naš imunološki sustav može baratati (bez štetnih utjecaja na zdravlje) je oko 3 mcg/dan. Ostatak je otrovni talog, koji nam sis­tematično uništava život. Efekt je kumulativan. Iako ži­vine pare ostaju u krvoto­ku svega 3 dana, one se za­pravo vežu za stanice raznih organa. Tragovi žive u moz­gu mogu se naći i 18 godina nakon ugradnje plombe.

Oko 95% živinih para iz amalgama apsorbira se u probavnom traktu. Najprije dolazi do poremećaja u produkciji enzima (pepsin, tri­psin…), ali još gori su po­re­mećaji unutar crijevne flore. Rizik od razrastanja parazita i gljivica tako naglo raste. To ćete primijetiti u obliku tr­bušnih bolova, loše proba­ve, čireva i još koječega. Neke novonastale patogene bakte­rije (pogotovo u usnoj šupljini i crijevima) pokazuju ve­liku otpornost prema antibioticima. Interesantno je da se ova otpornost putem DNA prenosi i na druge prisutne bakterije. Zastrašujuće kako pod utjecajem žive bakterijska populacija teži prema neuništivosti. Da li su plom­be jedan od glavnih uzroč­nika super-bakterija i ma­sov­nog razrastanja Candide među populacijom? Ne zaboravite, kronična i velika pri­sutnost Candide povezuje se i s nastankom raka. Go­tovo u pravilu, opisani problemi po­stepeno nestaju na­kon PRAVILNOG uklanjanja amalgamskih plombi. Stu­dija na 1.600 pacijenata (ko­jima su uklonjeni amalgami) pokazala je (barem) znatno poboljšanje kod 80-90% aler­gija i brojnih problema u gastro traktu.

Prema njemačkom liječniku, praktičaru prirodne medicine Dominiku Golenhofenu, koji je cijeli radni vijek posvetio teškim metalima, oni mogu biti uzrok, ali i posljedica bolesti te je važno ustanoviti krije li se iza njih neko kronično stanje. Zdrav će organizam, naglašava liječnik, donekle moći sam izlučiti teške metale, no kod kroničnih bolesti to je nemoguće te je važno ustanoviti je li i koliko tijelo opterećeno štetnim teškim metalima, a onda mu i pomoći da ih izluči.

Medicina će lako dijagnosticirati akutno trovanje nekim teškim metalom kad je njegova koncentracija u tijelu jako visoka i simptomi trovanja očiti, no rijetko će na iste teške metale posumnjati kod navedenih bolesti i stanja, koji su, možda, uzrokovani taloženjem teških metala tijekom dugog niza godina ili desetljeća.
Amalgamske plombe glavni su izvor žive u našem organizmu, objavila je još prije 26 godina Svjetska zdravstvena organizacija.

Bez obzira na to kad je amalgamska ispuna stavljena u zub, on će dugoročno, godinama, u organizam ispuštati male količine žive koja nam, ovisno o otpornosti organizma, može zadati velike probleme.

Živa u tuni i cjepivima za djecu

Prisutnost teških metala prati se najviše u riječnim i morskim ribama te drugim organizmima jer su rijeke, jezera i mora mjesta s najvećim onečišćenjima. Svjetska zdravstvena organizacija trudnicama i dojiljama, zbog potencijalne opasnosti po dijete, ne preporučuje konzumaciju tune jer je najzagađenija živom, no kod nas su dosadašnja ispitivanja pokazala da je to zagađenje bilo ispod opasnih granica. Pitanje je bi li s takvim izmjerenim količinama posljedice osjetili čak i oni koji bi tunu jeli svakoga dana.

Živa je osobito opasan teški metal čije je korištenje u toplomjerima tek nedavno zabranjeno, no zato se koristi u izradi štednih žarulja, kao i u amalgamskim plombama. U skandinavskim zemljama njena je upotreba potpuno zabranjena, no drugdje nije, pa je do prije nekoliko godina bila i sastavni dio, točnije konzervans, cjepiva za djecu.

Prva pomoć u slučaju nezgode na radu

Dodir s očima: treba ih odmah ispirati vodom, barem 30 minuta. Oči ne zatvoriti ni dirati prstima. Nakon ispiranja
odmah zatražiti savjet/pomoć liječnika oftalmologa.

Dodir s kožom: mjesto dodira odmah prati s mnogo vode, barem 15 minuta, potom odmah zatražiti savjet/pomoć liječnika.

Udisanje: osobu odmah izvesti na čisti zrak i hitno pozvati liječnika. Ako teško diše, davati kisik (stručna osoba). Ako
je prestala disati, odmah primijeniti umjetno disanje.
Upozorenje! Ne smije se primijeniti metoda “usta na usta”, već treba upotrijebiti mehanički uređaj koji služi toj svrsi (sadrži masku s vrećicom za upuhivanje zraka).

Gutanje: Ne poticati na povraćanje! Ako je osoba pri svijesti, mora odmah isplahnuti usta i popiti 2 – 4 šalice mlijeka
ili vode. Osobi koja nije pri svijesti ne smije se ništa stavljati u usta! Potrebna je hitna liječnička pomoć! Ako osoba
povrati spontano, mora odmah isplahnuti usta i ponovno popiti mlijeko ili vodu!

Kontaminirana odjeća/obuća: treba je odmah skinuti i odložiti u prikladno označeni kontejner s hermetiziranim poklopcem. Odjeća se nakon temeljitog pranja može ponovno upotrijebiti, a kontaminiranu obuću treba baciti, odnosno uništiti (opasan otpad).

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *