O nama

Prije svega ovo je privatan web blog i ne stoji nikakva firma iza njega.
Ideja o web stranici nastala je prije nekog vremena kada se dogodilo nešto nepredviđeno, a to je upravo bila jedna osobna dijagnoza o kojoj ću kasnije nešto i napisati u jednoj od objava.
Isto kao i moji prijatelji, kada se nešto dogodi objašnjenje svi prvo potražimo na internetu. E tu sada ima cijela plejada uzroka, dijagnoza sa ovakvim ili onakvim ishodima…
Bit ove web stranice je da filtriramo te razne informacije i dajemo samo kvalitetna objašnjenja kao i rješenja, ali da kroz komentare i konstruktivne rasprave sve to zajedno još više unaprijedimo.
Isto tako nastojati ćemo uključiti u cijelu ovu priču i što je više moguće doktora i farmaceuta iz svih mogućih grana medicine da nam pomognu u “online prvoj pomoći / dijagnozi“.